Zapraszamy w godzinach | godz 7:00 - 15:00
22 621 44 61
W dniu 12.08.2021 r. mieszkanka Warszawy przekazała nieodpłatnie na rzecz Muzeum Geodezji WPG S.A. następujący sprzęt geodezyjny: Niwelator R. Reiss GmbH Liebenwerda z początków XX w. Niwelator H-3 produkcji radzieckiej ...
Read More
Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Biograficzna  2, działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ...
Read More
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, w nocy z 15 na 16 maja 2021r. wróciliśmy ze świętem kultury w Muzeum Geodezji czyli kolejną Nocą Muzeów w Warszawie. Była to dla nas ...
Read More