Zapraszamy w godzinach | godz 7:00 - 15:00
22 621 44 61
 • 1950-300x160.png

  Utworzenie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego

  23 marca Rada Narodowa Warszawy powołuje Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne. Rok później, 19 kwietnia 1951 r., MPG uzyskuje osobowość prawną i przyjmuje obowiązującą do dziś nazwę Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne. Stolica podnosiła się wówczas z gruzów, a na jej terenie realizowano bądź dopiero planowano liczne, niekiedy spektakularne inwestycje infrastrukturalne. Wymagało to nie tylko zapewniania wykwalikowanego zespołu geodetów do bieżącej obsługi tych przedsięwzięć, ale także wykonania tytanicznej pracy w celu uporządkowania i podniesienia jakości miejskiego zasobu geodezyjnego. Sprostanie tym wyzwaniom nie byłoby możliwe bez innowacyjności i nieszablonowych pomysłów.
 • 1963-300x114.png

  Inwentaryzacja urządzeń podziemnych

  Uzbrojenie podziemne należy mierzyć przed jego zakryciem – dziś ta zasada wydaje się geodetom oczywistością i ma kapitalne znaczenie dla unikania kolizji przy układaniu nowych przewodów. Jednak nie zawsze tak było. Po raz pierwszy takie rozwiązanie prawne zaczęło obowiązywać w Warszawie po wejściu w życie uchwały Prezydium stołecznej Rady Narodowej. Jednym z inicjatorów tych przepisów było WPG i to my byliśmy początkowo odpowiedzialni za kartowanie uzbrojenia terenu w Warszawie. Dzięki temu, że rozwiązanie się sprawdziło, po pewnym czasie podobne przepisy zaczęły obowiązywać już w całym kraju.
 • 1965-300x285.png

  Utworzenie pracowni fotogrametrii

  Ogromna liczba prac rozbiórkowych i budowlanych, jakie toczyły się w stolicy, wymagała zastosowania metod przyspieszających wykonanie opracowań geodezyjnych. W odpowiedzi na tę potrzebę w WPG powstała Pracownia Fotogrametrii. Początkowo zajmowała się inwentaryzacją elewacji na podstawie przetworzonych zdjęć naziemnych, później realizowała także pomiary odkształceń obiektów budowlanych. Z biegiem lat PF wyspecjalizowała się w inwentaryzacji zabytków (począwszy od kościołów i zamków, po pojedyncze rzeźby), co do dziś pozostaje naszą mocną stroną. Na koncie mamy pomiary tak wyjątkowych stołecznych obiektów, jak: Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Pałac w Wilanowie czy Kościół Wizytek. Inwentaryzujemy także zabytki poza Warszawą. Jedną z pierwszych tego rodzaju prac był zlecony przez PTTK pomiar szałasów w tatrzańskich dolinach Chochołowskiej i Kościeliskiej na potrzeby ich konserwacji. Później inwentaryzowaliśmy m.in. elewacje zabytkowych kamienic w Zamościu. Z powodzeniem mierzymy również zabytki za granicą. Na potrzeby badań archeologicznych Polskiej Akademii Nauk inwentaryzowaliśmy pałac namiestnika rzymskiego w cypryjskim Pafos. Sporo zleceń przyniosło nam wkroczenie na rynek skanowania laserowego. Technologię tę wykorzystaliśmy chociażby w pomiarach Pałacu Paca w Wilnie, Opery Berlińskiej czy kościołów diecezji Linz w Austrii.
 • Powołanie pierwszego w Polsce zespołu uzgodnień dokumentacji

  Jednoczesna realizacja wielu inwestycji nieuchronnie prowadziła do chaosu w przebiegu infrastruktury podziemnej. By temu zapobiec, z inicjatywy WPG powołano pierwszy w Polsce Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urządzeń Inżynieryjnych, w którym wiodącą rolę odgrywali geodeci. Z biegiem czasu pomysł ten przyjął się w całym kraju jako tzw. ZUD. Dziś funkcjonuje w nieco zmienionej formie pod postacią narad koordynacyjnych.
 • 1968-300x211.png

  Pierwszy komputer w WPG

  W WPG powołano Zespół Elektronicznej Techniki Obliczeniowej oraz zainstalowano pierwszy komputer. GEO-2 – bo tak się nazywał – wykorzystywany był do obliczania pól i współrzędnych działek, pozwalając na znaczącą oszczędność czasu w pracach związanych z EGiB.
 • 1971_1-300x97.png

  Wprowadzenie map w systemie nakładkowym

  Na terenie Warszawy mapy prowadzone były w różnych skalach i standardach, co nastręcza licznych problemów. By uporządkować ten bałagan, staraniem WPG przygotowano i wprowadzono „Zasady zakładania i prowadzenia mapy m.st. Warszawy”, które później stały się podstawą stosowanej w całym kraju instrukcji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Przewidziano w niej dwie skale mapy zasadniczej (1:500 i 1:1000) oraz podział na warstwy tematyczne. Można to potraktować jako swego rodzaju zalążek systemu informacji geograficznej (GIS) – rozwiązania upowszechnionego na świecie dopiero pod koniec XX wieku.
 • 1971_2-300x229.png

  Odbudowa Zamku Królewskiego

  Zapada decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Kluczowe znaczenie podczas sporządzania projektu tych prac miała wykonana przez WPG fotogrametryczna rekonstrukcja najbardziej charakterystycznego elementu tego obiektu, czyli Wieży Władysławowskiej. Stworzono ją na podstawie przedwojennych zdjęć tego budynku wykonanych np. przez turystów. Dziś określa się to terminem crowdsourcing, ale wówczas były to prace pionierskie w skali kraju, za co otrzymaliśmy nagrodę „Sześcian” przyznawaną przez Stołeczne Zjednoczenie Projektowania Budownictwa Komunalnego.
 • 1975_1-226x300.png

  Rozpoczęcie prac nad Atlasem Warszawy

  Na terenie Warszawy mapy prowadzone były w różnych skalach i standardach, co nastręcza licznych problemów. By uporządkować ten bałagan, staraniem WPG przygotowano i wprowadzono „Zasady zakładania i prowadzenia mapy m.st. Warszawy”, które później stały się podstawą stosowanej w całym kraju instrukcji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Przewidziano w niej dwie skale mapy zasadniczej (1:500 i 1:1000) oraz podział na warstwy tematyczne. Można to potraktować jako swego rodzaju zalążek systemu informacji geograficznej (GIS) – rozwiązania upowszechnionego na świecie dopiero pod koniec XX wieku.
 • WPG w Libii

  Zapada decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Kluczowe znaczenie podczas sporządzania projektu tych prac miała wykonana przez WPG fotogrametryczna rekonstrukcja najbardziej charakterystycznego elementu tego obiektu, czyli Wieży Władysławowskiej. Stworzono ją na podstawie przedwojennych zdjęć tego budynku wykonanych np. przez turystów. Dziś określa się to terminem crowdsourcing, ale wówczas były to prace pionierskie w skali kraju, za co otrzymaliśmy nagrodę „Sześcian” przyznawaną przez Stołeczne Zjednoczenie Projektowania Budownictwa Komunalnego.
 • Wdrożenie systemu EWA

  Podstawą każdej sprawnej gospodarki jest wiarygodna i dokładna ewidencja gruntów i budynków. By przyspieszyć modernizację tego ważnego rejestru, we współpracy z Politechniką Warszawską utworzyliśmy i wdrożyliśmy produkcyjnie system EWA 1 do automatycznej aktualizacji EGiB. Innowacyjność tego przedsięwzięcia została doceniona kolejną w historii naszej firmy nagrodą „Sześcian”. Zmodernizowany system EWA 2 został wdrożony w WPG w 1989 roku.
 • 1977_2-1-300x193.png

  Budowa Trasy Toruńskiej

  W Warszawie rusza budowa Trasy Toruńskiej. W ramach obsługi tej inwestycji po raz pierwszy wykorzystaliśmy fotogrametrię lotniczą. Pozwoliło to obniżyć koszt wykonania mapy dla tej trasy o 20%, czas pracy skrócił się zaś o 40%. Dziś, w erze dronów, zdjęcia lotnicze to standard na każdej większej inwestycji.
 • 1983-219x300.png

  Prace na rzecz Metra Warszawskiego

  Rusza budowa warszawskiego metra. Pierwsze prace geodezyjne na potrzeby tej inwestycji WPG wykonuje jeszcze w latach 70. Konieczność zachowania wysokiej dokładności wymagała zastosowania szczególnych metod pomiarów. Na przykład do założenia i zagęszczenia osnowy po raz pierwszy wykorzystaliśmy dalmierze elektrooptyczne. Wówczas był to drogi sprzęt o pokaźnych gabarytach, dziś jest dostępny dla każdego geodety.
 • 1991-300x159.png

  WPG po raz pierwszy na Intergeo

  Wskutek wolnorynkowych reform gospodarczych na polskim rynku jak grzyby po deszczu wyrastają małe firmy geodezyjne. By skutecznie walczyć z szybko rosnącą konkurencją, trzeba szukać nowych pomysłów na biznes oraz klientów, również za granicą. W tym celu WPG zdecydowało się wziąć udział w międzynarodowych targach Intergeo. W 1991 r. w Innsbrucku byliśmy tylko zwiedzającymi, ale już dwa lata później w Augsburgu mieliśmy własne stoisko (jako pierwsza polska firma geodezyjna). Od tego czasu jesteśmy wystawcą na każdej edycji tego wydarzenia, co zaowocowało nie tylko wieloma kontaktami, ale i kontraktami.
 • 1992-300x167.png

  Pierwsze regaty

  W maju 1992 roku WPG zorganizowało pierwsze Ogólnopolskie Regaty Geodetów w Lutrach. W kolejnych latach WPG organizowało regaty na Zalewie Zegrzyńskim. W 2010 roku w regatach wzięło udział ponad 70 załóg.
 • Pierwsza numeryczna mapa zasadnicza

  Choć w erze geoportali cyfrowa mapa geodezyjna wydaje się czymś zwyczajnym, to pierwsze w Polsce eksperymenty w jej opracowaniu odbyły się stosunkowo niedawno, bo w latach 90. Jednym z pionierów było WPG, gdzie pierwsza numeryczna mapa zasadnicza powstała w skali 1:500 dla warszawskiej dzielnicy Wola.
 • 1993_2-300x177.png

  Opracowanie Atlasu Województwa Warszawskiego

  Do księgarń trafia „Atlas Województwa Warszawskiego” – jedyna jak dotychczas tak wszechstronna prezentacja kartograficzna tego regionu. W wydanie tego dzieła zaangażowało się kilkanaście instytucji, w tym WPG. W jego skład wchodzi 120 kolorowych map prezentujących różnorodne zagadnienia tematyczne. O sukcesie atlasu najlepiej świadczy to, że cały nakład rozszedł się krótko po wydaniu.
 • 1995-300x171.png

  Powołanie Spółki Akcyjnej

  Począwszy od 1989 roku WPG przechodzi szereg reform i reorganizacji dostosowujących do realiów wolnego rynku. Kluczowa jest prywatyzacja przedsiębiorstwa. Istotny krok w jej kierunku wykonano 9 listopada 1995 roku, powołują spółkę akcyjną pod nazwą Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne założoną przez 265 pracowników. W tym samym dniu uchwalono też jej statut oraz powołano Radę Nadzorczą. 14 kwietnia 2000 roku podpisano akt notarialny o przeniesieniu własności WPG ze Skarbu Państwa na akcjonariuszy. Formalne zakończenie prywatyzacji nastąpiło 6 lat później, po wpłacie ostatniej raty kapitałowej na rzecz Skarbu Państwa.
 • 1997-300x160.png

  Utworzenie Muzeum Geodezji

  Szybki rozwój technologii pomiarowych sprawia, że nasze magazyny pęcznieją od starych instrumentów, wśród których nie brakuje prawdziwych unikatów. By choć część z nich zachować dla potomnych, postanawiamy powołać Izbę Muzealną. Szybko się jednak okazuje, że nie jest ona w stanie pomieścić wszystkich przedmiotów wartych wystawienia. Zapada więc decyzja o utworzeniu Muzeum Geodezyjnego WPG – pierwszej takiej placówki w historii kraju. Uroczyste otwarcie odbywa się 14 grudnia 2007 roku.
 • 1998-300x182.png

  Budowa Mostu Świętokrzyskiego

  W Warszawie rusza budowa Mostu Świętokrzyskiego – kompleksową obsługę geodezyjną zapewniło WPG. Był to dla nas pierwszy projekt, w którym pracowaliśmy z modelem 3D inwestycji.
 • 1999-300x181.png

  WPG S.A. bierze udział w pracach nad TBD

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczyna pilotażowy projekt, którego celem jest zastąpienie papierowych map topograficznych cyfrową bazą danych, tzw. TBD. WPG nie tylko współuczestniczyło w tym nowatorskim przedsięwzięciu, ale także brało aktywny udział w produkcji TBD (później znanej pod nazwą BDOT10k) oraz jej aktualizacji.
 • 2000-280x300.png

  Nowe technologie na budowie Mostu Siekierkowskiego

  Rozpoczyna się budowa stołecznej Trasy Siekierkowskiej – i na tej inwestycji nie mogło zabraknąć WPG. Był to pierwszy projekt, przy którym wykorzystaliśmy odbiorniki satelitarne GPS-RTK pozwalające mierzyć z centymetrową dokładnością w czasie rzeczywistym. Dziś stanowią one wyposażenie niemal każdej firmy geodezyjnej, ale w owych czasach była to zupełna nowość (do tego bardzo kosztowna), która znakomicie przyspieszała pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz tyczenie. Most Siekierkowski był ponadto jedną z pierwszych inwestycji w kraju, na potrzeby której opracowano tzw. numeryczną mapę wstęgową – oczywiście wykonało ją WPG.
 • 2003-277x300.png

  Budowa Złotych Tarasów

  W cieniu Pałacu Kultury i Nauki powstaje centrum handlowe Złote Tarasy. Na budowie wszyscy wykonawcy i podwykonawcy (w tym WPG) muszą korzystać z jednolitej bazy zawierającej aktualne cyfrowe projekty tej inwestycji, co redukuje ryzyko popełnienia błędów oraz kosztowych poprawek. Dziś to obowiązkowy element BIM, czyli modelowania informacji o budynkach, ale wówczas nikt jeszcze o tym skrócie nie słyszał.
 • 2005_1-300x211.png

  Pierwszy użycie skanera laserowego w WPG

  W Arkadach Kubickiego przeprowadzamy pierwsze w historii naszej firmy (i jedno z pierwszych w Polsce) skanowanie laserowe. Prace miały charakter pilotażowy, ale już rok później otrzymaliśmy pierwsze zlecenie na wykorzystanie tej technologii. Użyliśmy jej do pomiaru trzech sal warszawskiego Zamku Królewskiego. Wówczas było to rozwiązanie drogie i skomplikowane, dziś jest znacznie bardziej przystępne, dzięki czemu znajduje zastosowanie również w mniejszych projektach. Początkowo skanowanie realizowaliśmy wypożyczonym urządzeniem, a od 2015 roku dysponujemy własnym.
 • 2005_2-300x163.png

  Ortofotomapa zniszczonej Warszawy

  Opracowujemy mapę zniszczeń Warszawy bazującą na zdjęciach lotniczych stolicy z 1945 roku. Ten projekt świetnie pokazuje, jak korzystając z postępu technologicznego, można tchnąć nowe życie w stare dane i udostępnić je w atrakcyjnej formie szerokiej rzeszy odbiorców. Naszą mapę można dziś podziwiać m.in. w popularnej aplikacji Google Earth.
 • 2009-300x178.png

  Mobilny skaning na budowie drogi

  Rusza budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Jeżewo – Białystok. Podczas obsługi geodezyjnej tej trasy po raz pierwszy zastosowaliśmy mobilny skaning laserowy, który pozwolił zinwentaryzować teren inwestycji szybko, szczegółowo oraz bez zamykania ruchu drogowego. Nowością było dla nas również wykorzystanie własnej stacji referencyjnej GPS oraz zasilanie danymi systemów sterowania maszynami budowlanymi.
 • 2012-300x196.png

  Pierwsza ortofotomapa z drona w WPG

  Wykonaliśmy ortofotomapę stołecznej oczyszczalni ścieków „Czajka” – było to prawdopodobnie pierwsze w kraju opracowanie bazujące na zdjęciach z drona dla tak dużej inwestycji. Wykorzystaliśmy je do prowadzenia tzw. mapy dyżurnej. Drony były wówczas w geodezji technologią mało znaną i niedopracowaną, ale my już czuliśmy, jak bardzo są obiecujące. Od 2019 roku dysponujemy własnym bezzałogowcem.
 • 2017_1-300x262.png

  Wprowadzenie technologii interferometrii radarowej

  Debiutujemy w branży technologii kosmicznych. Wspólnie z Instytutem Geodezji i Kartografii oraz Instytutem Techniki Budowlanej kończymy realizację trzyletniego projektu DefSAR, który pozwolił nam na wdrożenie pionierskich usług badania deformacji z milimetrową dokładnością na podstawie satelitarnych zobrazowań radarowych.
 • 2017_2-300x178.png

  Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy

  Rusza budowa południowej obwodnicy Warszawy od ul. Puławskiej przez most na Wiśle do węzła „Lubelska”. Prowadząc obsługę geodezyjną 2 z 3 odcinków tej inwestycji, szeroko wykorzystujemy zarówno skanowanie laserowe, jak i zdjęcia z dronów. Potwierdza to, że trafnie dostrzegliśmy ogromny potencjał tych technologii jeszcze wówczas, gdy były one niszowe.
 • 2019_1-300x291.png

  Sprzedaż siedziby przy ul. Nowy Świat 2

  We wrześniu 2019 r. Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. przystąpił do podpisania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości przy ul. Nowy Świat 2 w Warszawie. Budynek ten był główną siedzibą Firmy przez niemal 70 lat.
 • Zakup nowej siedziby

  Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. zakupiło budynek przy ul. Biograficznej 2 na Warszawskich Bielanach, jako nową siedzibę Spółki. Budynek w stanie deweloperskim został poddany generalnemu remontowi i adaptacji na potrzeby produkcyjne Firmy
 • 2020-300x159.png

  WPG w nowej siedzibie

  1 kwietnia 2020 WPG S.A. przeniosło się do nowej siedziby. To nowoczesny budynek biurowy otoczony zielenią. Dla nas to była duża zmiana, gdyż poprzednią siedzibę użytkowaliśmy od momentu założenia przedsiębiorstwa, czyli dokładnie przez 70 lat i 8 dni.