Zapraszamy w godzinach | godz 7:00 - 15:00
22 621 44 61
Geoinformatyka

GEOINFORMATYKA – dyscyplina nauki i techniki zajmująca się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej. W realizacji wyżej wymienionych zadań zaangażowany jest zespół środków technicznych (komputery, sieci teleinformatyczne), prawnych (ustawy i rozporządzenia), ekonomicznych (opłacalność inwestowania w sprzęt i oprogramowanie) oraz personalnych (użytkownicy, programiści i administratorzy systemów).

Geoinformatyka to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin związanych z geodezją i kartografią. W dobie rozwoju informatycznego i tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, to właśnie geoinformatyka pełni kluczową rolę w rozwoju systemów obsługujących dane przestrzenne. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. oferuje następujące usługi:

  • Opracowywanie baz danych
  • Analizy na potrzeby systemów informatycznych
  • Projektowanie i budowa rozwiązań geoinformatycznych