WPG S.A. wraz z firmą Semako rozbudowuje matematyczny model sieci kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Model opracowywany jest dla zlewni oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe”. Model taki pozwala w lepszy sposób zarządzać gospodarką ściekami miejskimi oraz ułatwia projektowanie nowych urządzeń.

O konieczności tworzenia i udoskonalania modeli sieci kanalizacyjnej przekonujemy się często podczas obfitych opadów deszczu, gdy zalane wodą ulice utrudniają nam wszystkim codzienne funkcjonowanie. Dzięki analizom na modelu możliwe jest prognozowanie tego typu zjawisk i przeciwdziałanie im.