Zapraszamy w godzinach | godz 7:00 - 15:00
22 621 44 61

W WPG S.A. zatrudnionych jest wielu inżynierów i specjalistów, którzy z pasją wykonują swój zawód przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa i gospodarki. W naszych działaniach staramy jednak się wychodzić poza zwykłą aktywność komercyjną i angażować w różne inicjatywy, których charakter nie jest bezpośrednio związany z profilem naszej działalności. WPG S.A. prowadzi Muzeum Geodezji. Jest to instytucja, która pełni nie tylko funkcję edukacyjną, lecz jest także miejscem które przyciąga wiele imprez kulturalnych, czy wystaw czasowych.

Firma angażuje się też w działalność społeczną i charytatywną. Już od ponad 30 lat zapewniamy świątyniom w Warszawie oraz poza Warszawą, bezpłatną obsługę geodezyjną. Najlepszym przykładem jest parafia na Chomiczówce, gdzie ostatnio pracowaliśmy przy budowie dzwonnicy. Wspieramy także Kościół prawosławny. Dzięki wyszukiwaniu i analizie historycznej dokumentacji, w tym ksiąg wieczystych, udało nam się pomóc cerkwi w odzyskaniu wielu nieruchomości.

WPG S.A. zapewnia bezpłatną obsługę geodezyjną przy wznoszeniu stołecznych pomników. To drobne i proste prace, ale trudno wskazać monument w stolicy, który powstałby bez naszego udziału. Wspomagamy także organizacje kombatanckie czy domy dziecka. Wspieramy Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe w Wraszawie.

Staramy się także aktywnie włączać w działania organizacji pozarządowych i zrzeszeń. Na pierwszym miejscu należy tu wymienić Business Centre Club, którego jesteśmy członkiem założycielem. Główną korzyścią z członkostwa jest możliwość zdobywania kontaktów i poznawania wpływowych ludzi, ale to też takie benefity, jak dostęp do fachowej pomocy prawnej. Aktywnie działamy w PTTK. Udzielamy się w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. W WPG działa koło zakładowe SGP, które zrzesza blisko 20 członków.