Zapraszamy w godzinach | godz 7:00 - 15:00
22 621 44 61
kartografia

KARTOGRAFIA jest nauką metodyczną o modelowaniu i obrazowaniu czasoprzestrzennych struktur informacyjnych w postaci map opisujących wielowymiarową rzeczywistość (ziemską, kosmiczną), która stanowi domenę celowych działań człowieka: przedmiot ustawicznego poznania i zaspokajania potrzeb.” (Andrzej Makowski, 2005)

Współczesna kartografia i opracowania typu GIS są przez wielu ekspertów określane mianem geomatyki. WPG S.A. jest jednym z polskich liderów w zakresie wdrażania nowych rozwiązań w tej dziedzinie. WPG S.A. świadczy usługi w następującym zakresie:

    • opracowania przestrzennych baz danych
    • opracowania i analizy GIS
    • opracowania kartograficzne średnio i małoskalow