Zapraszamy w godzinach | godz 7:00 - 15:00
22 621 44 61
=_utf-8_b__=

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA (photogrammetry) to dziedzina nauki i techniki zajmująca się pozyskiwaniem informacji przestrzennej, zwłaszcza geograficznej, drogą rejestracji, pomiaru, przetwarzania i interpretacji obrazów fotogrametrycznych. W rozwoju fotogrametrii wyróżnia się trzy fazy: pierwsza z nich była fazą fotogrametrii analogowej, w fazie drugiej pod wpływem komputerów rozwinęła się fotogrametria analityczna, w fazie trzeciej, obecnej, zaznacza się dominacja fotogrametrii cyfrowej.

WPG S.A. posiada duże tradycje w zakresie opracowań fotogrametrycznych. Od wielu lat realizujemy prace związane z opracowaniem map i pomiarem obiektów metodami fotogrametrycznymi. Świadczymy usługi w następującym zakresie:

    • pomiary i inwentaryzacje budynków metodą skaningu laserowego i metodą fotogrametryczną
    • pomiary deformacji obiektów
    • naloty dronem i opracowanie ortofotomap i numerycznego modelu terenu
    • opracowanie danych LIDAR
    • opracowanie ortofotomapy i numerycznego modelu terenu