Zapraszamy w godzinach | godz 7:00 - 15:00
22 621 44 61
geodezja

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa – zakres działań geodezji, który jest związany z projektowaniem, obsługą i eksploatacją obiektów budowlanych. Dział geodezji zajmujący się projektowaniem pomiarów przy budowie i w czasie eksploatacji budynku.

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa to dziedzina geodezji, która stanowi od wielu lat podstawową działalność firmy. Prace te obejmują obszar Warszawy, województwa mazowieckiego oraz niektórych rejonów Polski. WPG S.A. oferuje kompleksowe prowadzenie obsługi geodezyjnej budów w tym:

    • Zakładanie osnowy realizacyjnej do wyznaczania osi ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych budynku oraz wyznaczanie obrysów budynków pod wykop
    • Wykonywanie map do celów projektowych, sporządzanych w dowolnym systemie numerycznym
    • Szczegółową obsługę budowy budynków i innych obiektów: wyznaczanie i sprawdzanie szalunków przed wylaniem; fundamentów, ścian zewnętrznych, szachtów windowych, stropów od poziomu płyty dennej do poziomu n-tej kondygnacji
    • Inwentaryzację powykonawczą obiektów
    • Obserwację osiadań pionowych realizowanego obiektu oraz osiadań pionowych i przemieszczeń poziomych obiektów sąsiednich