WPG S.A. odpowiada za obsługę geodezyjną budowy najważniejszej drogi w Warszawie i jednej z najważniejszych w kraju. Mowa tutaj o Południowej Obwodnicy Warszawy, uczestniczy w budowie odcinka B obejmującego most przez Wisłę oraz odcinka C biegnącego w obszarze gminy Wawer.
Nasi geodeci odpowiadają za pełen zakres prac geodezyjnych:

  •  założenie osnowy realizacyjnej;
  • opracowanie mapy do celów projektowych;
  • tyczenie oraz inwentaryzację wszystkich elementów drogi i urządzeń przylegających;
  • kontrola konstrukcji;
  • monitoring przemieszczeń budowli;

Największym wyzwaniem podczas budowy jest obsługa szalunków przejezdnych (MSS – Movable Scaffolding System), wykorzystywanych w zastosowanej tu, unikatowej technologii budowy mostów. Pierwszy etap takiej budowy polega na wykonaniu za pomocą szalunku MSS (przemieszczającego się dzięki wmontowanym siłownikom hydraulicznym) żelbetowych skrzynek ustroju nośnego na kolejnych podporach mostu. Na nich zostaną wybudowane jezdnie drogi. Następnie po tak wykonanej płycie pomostu przesuwa się szalunek WFT (wing form traveler), dodając wsporniki wraz z prefabrykowanymi zastrzałami. Elementy te będą z kolei stanowić oparcie dla chodników i ścieżek rowerowych opasujących jezdnie. Do naszych zadań należy tutaj przede wszystkim przestrzenne ustawienie szalunku, ponieważ most leży zarówno w łuku poziomym, jak i pionowym.