Zapraszamy w godzinach | godz 7:00 - 15:00
22 621 44 61
kataster

KATASER (cadastre) to urzędowy, powszechnie obowiązujący i metodycznie prowadzony system informacyjny zawierający przestrzenne i opisowe dane katastralne, tj. dane o przedmiotach (obiektach) i podmiotach (osobach) katastralnych oraz relacjach między nimi. obiektami są działki lub, w wypadku ogólniejszym, nieruchomości określone przepisami danego katastru.

Modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków (nazywanych też bazami katastralnymi) to jeden z najważniejszych zakresów naszych usług. Nasz zespół specjalistów, posiadający właściwe uprawnienia zawodowe, ma duże doświadczenie w zakresie pracy z danymi ewidencyjnymi. Aktualnie WPG S.A. oferuje i realizuje następujące prace z dziedziny katastru:

  • modernizacja i prowadzenie ewidencji gruntów budynków i lokali
  • wycena i obrót nieruchomościami
  • aktualizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali
  • kontrole gospodarstw rolnych dla ARiMR
  • opracowania prawne