Od wielu lat WPG S.A. wykonuje opracowania map topograficznych w nowej, cyfrowej, postaci, czyli baz BDOT 10K i KARTO. Bazy te zawierają informacje o pokryciu terenu, budynkach, drogach, ciekach i innych obiektach topograficznych. Za utrzymanie baz odpowiedzialni są marszałkowie poszczególnych województw, którzy zlecają podmiotom komercyjnym cykliczną aktualizację. WPG wielokrotnie wykonywało tego typu opracowania na zlecenie Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Prace nad mapą topograficzną rozpoczynają się od pobrania i weryfikacji archiwalnej bazy danych. W kolejnym kroku baza jest aktualizowana w oparciu o dane z różnych urzędów i instytucji, informacje pozyskane z aktualnej ortofotomapy oraz z wywiadu terenowego.