Od marca 2019 roku WPG S.A. wykonuje prace mające na celu rozwój systemu GIS Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Prace te wykonywane są w ramach zlecenia na które składają się dwa zadania: Inwentaryzacja 3D obiektów oraz uzupełnienie bazy GIS.

W ramach Inwentaryzacji 3D obiektów nasze Przedsiębiorstwo wykonuje pomiar skanerem laserowym przepompowni ścieków. W wyniku pomiaru powstaje chmura punktów, która jest doskonałym i bardzo dokładnym podkładem dla projektantów. Wraz z chmurą punktów opracowywane są także wirtualne spacery po obiekcie, które wykorzystywane są w codziennych pracach konserwacyjnych.

Uzupełnienie bazy GIS, w ramach naszego zlecenia, polega przede wszystkim na dodaniu informacji o rzędnych przewodów i urządzeń do już istniejącej bazy. Informacje te pozwolą udoskonalić modele pracy sieci opracowywane przez MPWiK.