Jedną ze specjalizacji Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. jest opracowywanie danych dla Powiatowych Ośrodków Geodezyjnych i Kartograficznych. W związku z cyfryzacją i wprowadzaniem nowych standardów tworzenia baz danych geoprzestrzennych Powiatowe Ośrodki (tzw. „podgiki”) zlecają wykonanie szeregu działań związanych z konwersją danych i zakładaniem bądź modernizacją powiatowych baz danych. Do naszych zadań należy min. cyfryzacja dokumentów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, zakładanie baz GESUT, BDOT 500, modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków.

W ostatnim czasie realizujemy prace w powiatach: włocławskim, nakielskim, inowrocławskim, zambrowskim.