W dniach 11-15 września 2022 r. w Warszawie odbył się międzynarodowy XXVII Kongres Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG). Impreza skupiła około tysiąca osób z blisko 90 krajów świata. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. również wzięło udział w tym wydarzeniu, będąc jednocześnie wystawcą oraz jednym ze sponsorów Kongresu.
Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się w niedzielę 11 września, w trakcie którego obok Prezesa FIG Rudolfa Staigera wystąpili m.in. Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, p.o. Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka oraz Geodeta Województwa Mazowieckiego Iwona Głuchowska – Rylska. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Po części oficjalnej na stoiskach wystawowych uczestnicy Kongresu mieli okazję zapoznać się z ofertą czołowych producentów sprzętu i oprogramowania pomiarowego, a także trzech polskich firm: Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, OPEGIEKA oraz SkySnap.

Podczas Kongresu odbyło się 6 wystąpień plenarnych oraz dziesiątki prezentacji odbywających się w nawet 10 równoległych sesjach, a tematyka wystąpień była bardzo zróżnicowana.
W środę 14.09.2022 r w ramach Kongresu na Placu Teatralnym odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Geodezji Europejskiej przy udziale Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pani Renaty Kaznowskiej, Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta Stołecznego Warszawy Pani Ewy Janczar, p.o. Głównego Geodety Kraju Pani Alicji Kulki, Honorowego Prezydent FIG Pana Stiga Enemark, Prezesa SGP prof. Janusza Walo, Wiceprezes SGP dr Ludmiły Pietrzak, Mariusza Meusa z geodezyjnej akcji edukacyjnej „Honorowy Południk Krakowski”, a także Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Aleksandra Ferensa. W uroczystości wzięli również udział Pan Ryszard Brzozowski – Prezes Zarządu WPG S.A. oraz Pan Jacek Uchański – Członek Zarządu WPG S.A. Po części oficjalnej Pan Prezes Ryszard Brzozowski zaprosił uczestników spotkania do siedziby firmy WPG S.A. Wśród gości znaleźli się: Pani dr Ludmiła Pietrzak, przewodniczący francuskiego stowarzyszenia zrzeszającego geodetów – Bernard Flaceriere, John Brock z Australii oraz Honorowy Prezes FIG Stig Enemark z Danii.

Również w środę (14.09.2022 r.) w godzinach popołudniowych jedna z wycieczek organizowanych w ramach Kongresu FIG odwiedziła Muzeum Geodezji WPG S.A. Gości oprowadzał Pan Piotr Falkowski oraz Wiceprezes WPG S.A. Pan Jacek Uchański.