W dniu 19.12.2022 r. w siedzibie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. odbyło się, jak co roku Spotkanie Świąteczno – Noworoczne. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości reprezentujących świat nauki, biznesu oraz administracji. Wśród obecnych znaleźli się m.in.: Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Pani Alicja Kulka, Minister Olgierd Dziekoński, przedstawiciele Politechniki Warszawskiej: Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii – prof. dr hab. inż. Janusz Walo, były Rektor – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, była Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Alina Maciejewska, Prodziekan ds. Organizacji i Nauki Wydziału Geodezji i Kartografii PW – prof. dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Geodezji i Kartografii PW – dr inż. Krzysztof Bakuła, a także Grzegorz Wiśniewski – założyciel i wieloletni Prezes Zarządu firmy Intergraph Polska, Zbigniew Żurek – Wiceprezes Business Centre Club, były Główny Geodeta Kraju – Jolanta Orlińska, były Wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  do 2021 – Krzysztof Mączewski. Podobnie jak w ubiegłych latach swoją obecnością uroczystość uświetnił Jego Ekscelencja ks. Biskup Rafał Markowski. Po przywitaniu gości Prezes Zarządu WPG S.A. Pan Ryszard Brzozowski złożył wszystkim przybyłym świąteczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i wielu radości w Nowym Roku 2023 r. do życzeń dołączył się Jego Ekscelencja ks. Biskup Rafał  Markowski. Następnie goście podzielili się opłatkiem, a Pan Prezes Ryszard Brzozowski zaprosił wszystkich na świąteczny poczęstunek.