Zapraszamy w godzinach | godz 7:00 - 15:00
22 621 44 61
WPG S.A. wraz z firmą Semako rozbudowuje matematyczny model sieci kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Model opracowywany jest dla zlewni oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe”. Model taki ...
Read More
Jedną ze specjalizacji Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. jest opracowywanie danych dla Powiatowych Ośrodków Geodezyjnych i Kartograficznych. W związku z cyfryzacją i wprowadzaniem nowych standardów tworzenia baz danych geoprzestrzennych Powiatowe Ośrodki ...
Read More
Od wielu lat nasza firma specjalizuje się w geodezyjnej obsłudze budów tzw. „biurowców”. Obliguje nas do tego położenie. W Warszawie, z racji stołecznego charakteru, budowanych jest bardzo dużo budynków z ...
Read More
Od marca 2019 roku WPG S.A. wykonuje prace mające na celu rozwój systemu GIS Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Prace te wykonywane są w ramach zlecenia na które ...
Read More
Inwentaryzacja zabytkowych kościołów diecezji Linz to efekt wieloletniej udanej współpracy z austriacką firmą Netz und Plan. Wyjątkowa architektura obiektów sprawia, że ta praca jest czystą przyjemnością. Powrót
Read More
WPG S.A. odpowiada za obsługę geodezyjną budowy najważniejszej drogi w Warszawie i jednej z najważniejszych w kraju. Mowa tutaj o Południowej Obwodnicy Warszawy, uczestniczy w budowie odcinka B obejmującego most ...
Read More