Zapraszamy w godzinach | godz 7:00 - 15:00
22 621 44 61
WPG S.A. wraz z firmą Semako rozbudowuje matematyczny model sieci kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Model opracowywany jest dla zlewni oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe”. Model taki ...
Czytaj więcej
Jedną ze specjalizacji Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. jest opracowywanie danych dla Powiatowych Ośrodków Geodezyjnych i Kartograficznych. W związku z cyfryzacją i wprowadzaniem nowych standardów tworzenia baz danych geoprzestrzennych Powiatowe Ośrodki ...
Czytaj więcej
Od marca 2019 roku WPG S.A. wykonuje prace mające na celu rozwój systemu GIS Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Prace te wykonywane są w ramach zlecenia na które ...
Czytaj więcej