Zapraszamy w godzinach | godz 7:00 - 15:00
22 621 44 61

Category akcjonariusze

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Likwidatorzy spółki Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w likwidacji zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godzinie ...
Czytaj więcej
ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Likwidatorzy spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie KRS: 0000161035 („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 ksh ...
Czytaj więcej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (ul. Biograficzna 2, 01-991 Warszawa) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...
Czytaj więcej
Wszystkich akcjonariuszy, którzy nie złożyli dokumentów akcji w celu ich dematerializacji prosimy o pilny kontakt pod adresem mailowym wpg@wpg.com.pl lub telefonicznie pod nr 22 621 44 61. Zarząd Spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Spółka ...
Czytaj więcej