Wszystkich akcjonariuszy, którzy nie złożyli dokumentów akcji w celu ich dematerializacji prosimy o pilny kontakt pod adresem mailowym wpg@wpg.com.pl lub telefonicznie pod nr 22 621 44 61.

Zarząd Spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji, nie później niż 15 lutego 2021 r., w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Biograficznej 2, 01-991 Warszawa, w dniach roboczych, w godzinach 7:15 – 15:00 lub w biurze Kancelarii Głowacki i Wspólnicy zlokalizowanym przy ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa (2 piętro) w dniach roboczych, w godzinach 9:00 – 17:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.