Zapraszamy w godzinach | godz 7:00 - 15:00
22 621 44 61

targi

Kształtowanie relacji z klientami, pozyskiwanie nowych odbiorców, prowadzenie polityki cenowej i działania reklamowe są nieodzownymi składnikami działalności każdego przedsiębiorstwa. W dziedzinie tak specyficznej, jak geodezja, nie jest to łatwe. Rynek jest płytki, natomiast firm o potencjale podobnym do WPG S.A. – kilkanaście. Naszą domeną są duże zamówienia generowane przez agencje rządowe i potężnych inwestorów. Choć nie wykształciła się dotąd krajowa impreza targowa, na której firmy geodezyjne prezentowałyby swoje osiągnięcia i możliwości, to nie można sobie jednak pozwolić na rezygnację z marketingu i promocji. To z jednej strony zabieganie o klienta i potencjalne zlecenie, z drugiej zaś – kształtowanie wizerunku firmy. Dlatego też Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. uczestniczy w różnych imprezach i targach organizowanych zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Targi, w których przedsiębiorstwo rokrocznie bierze udział:

INTERGEO

Targi INTERGEO w Niemczech, w których przedsiębiorstwo co roku bierze udział, są największą na świecie imprezą handlową skupią wszystkie liczące się firmy z branży geodezyjnej i geoinformatycznej. Można je z grubsza podzielić na te, które prezentują na targach sprzęt pomiarowy, oprogramowanie i technologie do pozyskiwania danych oraz te, które oferują cały wachlarz usług związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych geoprzestrzennych. Po raz pierwszy WPG S.A. miało swoje stoisko na targach w Augsburgu w 1993 roku. W ostatniej dekadzie braliśmy udział we wszystkich edycjach Intergeo: Berlin (2000 r.), Kolonia (2001), Frankfurt (2002), Hamburg (2003), Stuttgart (2004), Düsseldorf (2005), Monachium (2006), Lipsk (2007), Brema (2008) i Karlsruhe (2009).

WPG_4180

Każdego roku gościmy na naszym stoisku osobistości ze świata niemieckiej geodezji i geoinformatyki. To, że dzisiaj możemy zaoferować najnowsze technologie skaningu laserowego, wynika wprost ze znajomości zawartych podczas targów.

Bliskie relacje z partnerami niemieckimi oraz dobre kontakty z tamtejszymi organizacjami zrzeszającymi geodetów pomagają nam w prowadzeniu nowoczesnego biznesu.

WPG S. A od wielu lat współpracuje z firmami niemieckimi i znane jest na tamtejszym rynku. W ofercie targowej w roku 2004 w Stuttgarcie firma zaprezentowała m.in. technologię Topograficznej Bazy Danych (odpowiednik niemieckiego ATKIS-a), cyfrową ortofotomapę Warszawy, system informatyczny do prowadzenia katastru – WuPeG 2000, technologię obsługi geodezyjnej budowy mostów podwieszanych oraz tworzenie trójwymiarowych map wielkoskalowych do celów projektowych.

Wspólne stoisko ze znaną berlińską firmą Scan 3D zorganizowane na targach w Karlsruhe (2009) wyraźnie wskazało także nasze ukierunkowania w dziedzinie geoinformacji.

Wyrazem uznania dla uczestnictwa WPG S.A. na Intergeo są anonse prasowe branżowej prasy niemieckiej między innymi Der Vermessungsingenieur 6/98 oraz Der Vermessungsingenieur 6/2003.

Kończąc zaś wątek Intergeo, trzeba wspomnieć i o tym, że jesteśmy jedyną polską firmą corocznie obecną na targach.

Targi Pracy Politechniki Warszawskiej.

001mQa45+largeOd 1994 roku firma czynnie bierze udział w corocznych Targach Pracy organizowanych każdej wiosny w Auli Politechniki Warszawskiej. Impreza skierowana jest do firm poszukujących pracowników oraz studentów rozglądających się za atrakcyjną pracą. Mnogość uczelni i wielka liczba absolwentów geodezji skutkują, co prawda, nadmiarem chętnych do pracy, ale naszym celem jest zatrudnianie najlepszych z najlepszych. Chcemy jeszcze na etapie nauki pokazać młodym ludziom to, z czym będą mieli do czynienia w przyszłej pracy, i zachęcić ich do przyjścia do WPG S.A. Po każdych targach odnotowujemy zwiększoną liczbę napływających ofert, i to nie tylko od studentów końcowych lat kierunków geodezyjnych, ale także informatyki i geografii. Część naszych pracowników zdecydowała się na zawodowy start w WPG S.A. w wyniku rozmów przeprowadzonych właśnie podczas tych targów.