W siedzibie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. przy ul. Biograficznej 2 w Muzeum  Geodezji, po dwóch latach pandemii i pracy zdalnej powróciliśmy do dawnych obyczajów, a mianowicie do uroczystego spotkania Wielkanocnego dla zaproszonych gości i kadry kierowniczej WPG S.A. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Jego Ekscelencja ks. Biskup Rafał Markowski. W uroczystościach udział wzięli również: Minister Olgierd Dziekoński, Minister Andrzej Lewiński, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński, Geodeta Powiatowy Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Dariusz Pręgowski, Prezydent miasta Legionowo – Roman Smogorzewski. Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej: Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii – prof. dr hab. inż. Janusz Walo, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką – prof. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, Prodziekan do spraw Studenckich i Współpracy Międzynarodowej dr inż. Krzysztof Bakuła, prof. dr hab.  inż. Andrzej Pachuta, oraz prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński.  W uroczystości wzięła udział również Pani prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji. Swoją obecnością zaszczycili nas również: gen. dyw. prof. dr hab. Bogusław Pacek, płk. Tadeusz Koczkowski, płk. Bogdan Bartosiński, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Tomasz Sieradz, b. Główny Geodeta Kraju – Jerzy Albin,  b. Wiceprezes  GUGIK dr. inż. Ryszard Preuss, b. Geodeta Województwa Mazowieckiego – Krzysztof Mączewski,  b. Prezes Głównego Urzędu Miar – dr Włodzimierz Lewandowski, Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii –  dr inż. Robert Bauer, Sekretarz Generalny SGP – Barbara Kosińska, Dyrektor Zarządzająca ESIR Polska – Agnieszka Nosal, Dyrektor Paweł Pręcikowski  – firma Hexagon, Dyrektor Bartosz Szczekutek – firma Hexagon, przedstawiciel MPWiK – Łukasz Zaremba, b. Geodeta Warszawy Członek RN Polimex Mostostal S.A. – Tomasz Myśliński, Kierownik PODGiK w Ząbkowicach Śląskich Monika Świderska, mec. Włodzimierz Głowacki, mec. Monika Michalik i wielu innych znamienitych gości. Po przywitaniu gości Prezes Ryszard Brzozowski złożył wszystkim przybyłym świąteczne życzenia do których dołączył się  Jego Ekscelencja ks. Biskup Rafał  Markowski.  Po podzieleniu się jajkiem goście zostali zaproszeni na koncert Pana Janusza Powolnego, który grał na instrumencie klawiszowym i skrzypaczki Pani Patrycji Greckiej. Po koncercie Pan Prezes Ryszard Brzozowski zaprosił wszystkich gości na  świąteczny poczęstunek  obfity w smakołyki Wielkanocnego  stołu.