Miło nam poinformować, że zostaliśmy Partnerem w kolejnej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską przy udziale Kieleckiego Parku Technologicznego.

Jest to cenna inicjatywa, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Rola naszej firmy jako Partnera ma nie tylko praktyczny wymiar, ale daje możliwość stania się częścią prestiżowego przedsięwzięcia w środowisku akademickim.

Zarówno Organizatorom, jak i nam Partnerom zależy na tym, by młodzi ludzie zdobywali odpowiednie kompetencje dostosowane do potrzeb biznesu. Oceniamy prace z punktu widzenia praktyka, a tym samym określamy stopień przygotowania młodego człowieka do rozpoczęcia drogi zawodowej. Dzięki temu partnerstwu możemy zyskać innowacyjne rozwiązania czy nowe pomysły przydatne w naszej branży. Inicjatywa ta pomaga usprawnić transfer wiedzy akademickiej do świata biznesu.

Każda praca dyplomowa oceniana jest przez nas pod względem sposobu rozwiązania problemu, przydatności praktycznej, powiązania z aktualnymi problemami gospodarki kraju, regionu lub uczelni, stopnia samodzielności autora i oryginalności rozwiązania problemów. Pod uwagę brane są także poziom redakcyjny pracy (jasność formułowania myśli, poprawność stylu, zwięzłość itp.), a także prawidłowość doboru źródeł dostępnej literatury.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie i życzymy sukcesów w życiu zawodowym.