W nowej siedzibie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. przy ul. Biograficznej 2 w Muzeum  Geodezji  jak obyczaj nakazuje odbył się uroczysty opłatek dla zaproszonych gości i kadry kierowniczej WPG S.A. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Jego Ekscelencja ks. Biskup Rafał Markowski. W uroczystościach udział wzięli również ks. Zenon Trzaskowski,  Minister Olgierd Dziekoński, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Sebastian Bała, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński,  Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej: Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii – prof. dr hab. inż. Janusz Walo, były Rektor – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką – prof. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, oraz profesor dr hab. Alina Maciejewska. W uroczystości wzięli udział również: Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej – płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski, Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy – prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, Z-ca Dyrektora Biura Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy – Paweł Piechna, adm. Kazimierz Głowacki, płk. Tadeusz Koczkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Tomasz Sieradz, były Główny Geodeta Kraju  – Jerzy Albin, były Prezes Głównego Urzędu Miar – dr Włodzimierz Lewandowski, Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii –  dr inż. Robert Bauer, Burmistrz Dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk, Sekretarz Generalny SGP – Barbara Kosińska, Dyrektor Zarządzająca ESIR Polska – Agnieszka Nosal, Dyrektor Paweł Pręcikowski  – Intergraph Polska Sp. z o.o., Mirosław Małecki – Promos Consulting, Magdalena Pawłowska – Kierownik Wydziału Strategii i Modelowania MPWiK, Geodeta Powiatowy w Starostwie Powiatowym we Włocławku – Wiesław Lamparski, mec. Włodzimierz Głowacki, mec. Monika Michalik.

Po przywitaniu gości Prezes Ryszard Brzozowski złożył wszystkim przybyłym świąteczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i wielu radości w Nowym Roku 2022r. do życzeń dołączył się Jego Ekscelencja ks. Biskup Rafał  Markowski. Następnie goście podzielili się opłatkiem, a Pan Prezes Ryszard Brzozowski zaprosił wszystkich na świąteczny poczęstunek.