W dniu 12.08.2021 r. mieszkanka Warszawy przekazała nieodpłatnie na rzecz Muzeum Geodezji WPG S.A. następujący sprzęt geodezyjny:

  1. Niwelator R. Reiss GmbH Liebenwerda z początków XX w.
  2. Niwelator H-3 produkcji radzieckiej z 1985 r.
  3. Teodolit Theo120 Carl Zeiss Jena z lat 60-tych XX w.
  4. Tekstylną łatę 4-metrową

Instrumenty te z uwagi na swój charakter użytkowy oraz unikatowość, włączone zostaną do katalogu pozostałych eksponatów naszego Muzeum.
Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. wyraża Ofiarodawczyni serdeczne podziękowania za przekazane eksponaty.