WPG S.A. wprowadziło do użytku pełną technologię pomiarową opartą o zdjęcia wykonywane przy pomocy bezzałogowych statków latających zwanych potocznie „dronami”. Dysponujemy pełną linią technologiczną na którą składa się dron DJI Phantom, oprogramowanie do przetwarzania zdjęć oraz wydajne komputery pozwalające na szybkie przetwarzanie danych. Opracowaliśmy także instrukcje techniczne pozwalające zachować zadaną dokładność pomiaru. Loty wykonują nasi pracownicy posiadający świadectwo kwalifikacji ULC.

Drony w naszej firmie będą wykorzystywane do kartowania obiektów, tworzenia modeli trójwymiarowych, pomiaru i obliczania kubatur. Opracowania wykonywane dzięki zdjęciom z dronów będą uzupełniały bądź zastępowały wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych klasycznymi technikami. W przyszłości planujemy zakupy kolejnych dronów i ich coraz szersze wprowadzanie w codziennej pracy naszych zespołów polowych