Wybuch pandemii Covid -19 spowodował, że  obchody 70-lecia Firmy zostały przeniesione z czerwca 2020r  na czerwiec 2021r. W związku z zaistniałą sytuacją  70 lat swojej działalności Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. świętowało w środę  23 czerwca 2021 r. Obchody jubileuszowe były znacznie skromniejsze niż to wcześniej planowano   i odbywały się w reżimie sanitarnym w siedzibie firmy przy ul. Biograficznej 2 w sali Muzeum Geodezji. W obchodach udział wzięło wielu znamienitych gości jak przedstawiciele różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej, wojska, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, a także kadra kierownicza WPG S.A. Na wstępie Pan Prezes Ryszard Brzozowski przywitał przybyłych gości i zaprosił na film który był podsumowaniem 70-lecia działalności Przedsiębiorstwa. Jubileusz był także okazją do nagrodzenia pracowników firmy. Jako pierwszy medale  za „Długoletnią Służbę”  wręczył Wojewoda Mazowiecki – Pan Konstanty Radziwiłł. Medal został wręczony ośmiu osobom. Kolejne honorowe odznaczenia za „Zasługi dla Geodezji i Kartografii” na podstawie upoważnienia Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Gowina odznaczenia wręczył  Główny Geodeta Kraju – Pan Waldemar Izdebski. Odznaczenie to zostało wręczone sześciu osobom. Odznaczenie branżowe  przyznane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich wręczał Prezes SGP –  Pan Janusz Walo. Odznaczenie otrzymało  sześć osób. Następnie  goście:  Pan Konstanty Radziwiłł, Pan Waldemar Izdebski oraz przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych Pan Tadeusz Koczkowski  w swoich krótkich wystąpieniach wskazywali na liczne zasługi Przedsiębiorstwa w kształtowaniu infrastruktury Warszawy, a także całego kraju. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na koncert zespołu muzycznego pod kierownictwem Janusza Powolnego, a następnie na poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, że zaszczycili nas swoją obecnością w tym wyjątkowym dla WPG S.A. dniu.